O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Dosud známé knihovny, působící v obci do roku 1945

  • Česká obecní menšinová knihovna (1927: 44 svazky, knihovník učitel Václav Jiříček ).
  • Spolková knihovna místního odboru Národní jednoty severočeské (1938: 181 svazek, knihovník učitel Emil Zelenka).
  • Knihovna české obecné menšinové školy (1938: učitelská 162 svazky; žákovská 204 svazky a 155 učebnic).

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

  • 1947: 150 svazků, 12 čtenářů, 60 výpůjček, počet obyvatel 211.
  • 1953: 220 svazků, 15 čtenářů, 69 výpůjček.
  • 17. prosince 2002 zapsána jako "Obecní knihovna v Račeticích" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 3130/2002. Připojení na internet.